==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Trong 5 ngày từ 25 đến 30/9, các cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ nhân và đông đảo nhân dân thuộc các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần đã được tham dự lớp truyền dạy hát then, đàn tính do Sở văn hóa, thể thao và hành trình tỉnh Hà Giang tổ chức. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tỉnh Hà Giang Mở Lớp Dạy Hát Then, Đàn Tính - Ảnh 1

 

Trong 5 ngày học tập, 36 học viên của lớp là các nghệ nhân đến từ các huyện: Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần sẽ được các chuyên gia, nghệ nhân có trình độ sáng tác và thể hiện loại hình nghệ thuật về hát Then, Đàn tính trong tỉnh truyền dạy về các bài hát Then, Đàn tính truyền thống của dân tộc Tày và một số bài hát Then mới. Hát Then, Đàn tính là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang yếu tố văn hóa tâm linh, là một loại sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc Tày.

 

Theo ông Lâm Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và trải nghiệm tỉnh Hà Giang, đây là lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và chương trình mở lớp truyền dạy điệu hát then, đàn tính của dân tộc Tày tại 3 huyện trên địa bàn. Những học viên tham gia lớp học ở nhiều độ tuổi khác nhau song đều có niềm đam mê, tự hào với văn hóa và các làn điệu dân ca của dân tộc mình.

 

Tỉnh Hà Giang Mở Lớp Dạy Hát Then, Đàn Tính - Ảnh 2

 

Đây là hoạt động giúp cho việc duy trì và bảo tồn loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian của dân tộc thiểu số ở các địa phương. Thông qua lớp học sẽ tạo điều kiện để phát triển và nâng cao trình độ về hát then, đàn tính trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

 

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và hành trình Ha Giang sẽ tiếp tục mở các lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, thổi kèn của dân tộc Mông và các dân tộc thiểu số như Lô Lô, Pu Péo, Cờ Lao, La Chí, Bố Y, Phù Lá… góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

 

 

Tỉnh Hà Giang Mở Lớp Dạy Hát Then, Đàn Tính,tinh ha giang mo lop day hat then dan tinh

Tỉnh Hà Giang Mở Lớp Dạy Hát Then, Đàn Tính,tinh ha giang mo lop day hat then dan tinh
58 6 64 122 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==