==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày 9/7, tại huyện Mộc Châu, Hiệp hội Lữ Hành tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội hành trình huyện Mộc Châu, dự buổi lễ có Đ/c Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội Lữ Hành tỉnh Sơn La, Đ/c Hà Trung Chiến - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Sơn La: Thành Lập Chi Hội chương trình Huyện Mộc Châu

 

Ngày 9/7, tại huyện Mộc Châu, Hiệp hội Lữ Hành tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội hành trình huyện Mộc Châu, dự buổi lễ có Đ/c Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội Lữ Hành tỉnh Sơn La, Đ/c Hà Trung Chiến - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

 

Theo Quyết định số 08 ngày 14/4/2014 của Hiệp hội Lữ Hành tỉnh Sơn La về việc thành lập Chi hội trải nghiệm huyện Mộc Châu, Chi hội chương trình huyện Mộc Châu gồm có 40 hội viên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và những cá nhân làm dịch vụ hành trình tại huyện Mộc Châu. Chi hội trải nghiệm huyện Mộc Châu sau khi được thành lập sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính như: Vận động các Hội viên thực hiện tốt các quy định của Pháp luật, của địa phương và của Hiệp hội Lữ Hành tỉnh về kinh doanh các loại hình chương trình , đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh; Vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong xây dựng các sản phẩm hành trình mới và khai thác hiệu quả các tiềm năng trải nghiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Lữ khách .

 

Sơn La: Thành Lập Chi Hội hành trình Huyện Mộc Châu - Ảnh 1

 

Cùng với đó, Chi hội sẽ tích cực vận động các doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chương trình ; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, kỹ năng hoạt động, từ đó góp phần thu hút lữ khách trong và ngoài nước đến với khu thăm quan quốc gia Mộc Châu, nâng cao tính cạnh trạnh với các địa phương khác về các loại hình kinh doanh dịch vụ hành trình.

 

Thay mặt UBND huyện đồng chí Hà Trung Chiến đã phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí đánh gi cao việc thành lập Chi hội trải nghiệm huyện Mộc Châu là yều cầu cần thiết, vừa đáp ứng với lòng mong mỏi của hội viên chi hội, chi hội sẽ nới tập hợp và kết nạp thêm hội viên mới; đồng chí đã giao nhiệm vụ cho chi Chi hội và ban liên lạc là phải tổ chức hoạt động có hiệu quả; chi hội cần thưởng xuyên phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc phát triển và kinh doanh chương trình trên địa bàn Mộc Châu; đồng chí đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách để hội viên hoạt động kinh doanh hành trình được thuận lợi và hiệu quả.

 

Sơn La: Thành Lập Chi Hội hành trình Huyện Mộc Châu - Ảnh 2

 

Kết thúc buổi lễ, ông Chủ tịch Hiệp hội Lữ Hành tỉnh đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi hội và ban liên lạc, sau buổi lễ cần tập trung chỉ đạo một số hoạt động chủ yếu, như: Củng cố bộ máy tổ chức chi hội, dà soát danh sách hội viên, phân công hội viên sinh hoạt theo nhóm hội; hoàn thiện chương trình hoạt động và tổ chức triển khai các hoạt động theo chương trình đã được thông qua.

Sơn La: Thành Lập Chi Hội chương trình Huyện Mộc Châu,son la thanh lap chi hoi trải nghiệm huyen moc chau

Sơn La: Thành Lập Chi Hội chương trình
 Huyện Mộc Châu,son la thanh lap chi hoi trải nghiệm huyen moc chau
53 5 58 111 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==