==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất sẽ diễn ra trong 03 ngày vào trung tuần tháng 12/2014 tại Lai Châu. Chủ đề của ngày hội năm nay là “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới-hội nhập đất nước”. 

Ngày hội có sự tham gia của 08 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Nghệ An, Thanh Hoá. Ngày hội sẽ bao gồm nhiều hình thức hoạt động như: giao lưu văn hoá nghệ thuật quần chúng, giao lưu thể thao, xúc tiến quảng bá hành trình và trưng bày triển lãm văn hoá đặc sắc của dân tộc Thái.

Đây là hoạt động nhằm mục đích tôn vinh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của người dân tộc Thái trong nền văn hoá Việt Nam thống nhất mà đa dạng. Đồng thời là dịp để các tỉnh tham gia có điều kiện để học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày Hội Văn Hóa Dân Tộc Thái Lần Thứ Nhất 2014,ngay hoi van hoa dan toc thai lan thu nhat 2014

Ngày Hội Văn Hóa Dân Tộc Thái Lần Thứ Nhất 2014,ngay hoi van hoa dan toc thai lan thu nhat 2014
67 7 74 141 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==