==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Nhằm mục tiêu phát triển hành trình Hà Giang phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành của cả nước, ngày 20/8/2014, UBND tỉnh Hà Giang đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, công tác bảo vệ, tôn tạo và khai thác hợp lý tài nguyên trải nghiệm tỉnh Hà Giang.

Dựa trên những thế mạnh về tài nguyên hành trình, tỉnh Hà Giang tập trung phát triển sản phẩm trải nghiệm đặc trưng và đa dạng như: chương trình địa chất, hành trình văn hóa, trải nghiệm cộng đồng gắn với các bản dân tộc, chương trình thương mại cửa khẩu biên giới…Bên cạnh đó phát triển các sản phẩm thủ công truyền thống, đặc sản từ tự nhiên và ẩm thực. Hệ thống hóa và kết nối các tuyến, điểm trải nghiệm trong tỉnh, trong khu vực cũng như quốc tế để tạo ra sản phẩm hành trình mới, hấp dẫn.

 

Hà Giang Phê Duyệt Quy Hoạch Tổng Thể Phát triển Lữ Hành
 - Ảnh 1

 

Mục tiêu đến năm 2020, trải nghiệm Hà Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ, tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế chung, đồng thời là một trong những địa bàn chương trình trọng điểm của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và của cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Tỉnh Hà Giang phấn đấu trong giai đoạn 2014-2020 đạt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế là 17%/năm; giai đoạn 2021-2030 là 11%/năm; khách nội địa giai đoạn 2014-2020 là 12,5%/năm; giai đoạn 2021-2030 là khoảng 8,5%/năm; Tổng thu từ lữ khách năm 2020 đạt 4.410 tỷ đồng, năm 2030 đạt 20.460 tỷ đồng. Trong đó chú trọng khai thác thị trường khách nội địa; đồng thời ưu tiên phát triển thị trường khách quốc tế truyền thống, có mức chi tiêu cao; tăng cường, mở rộng thị trường mới.

 

Để thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành tỉnh Hà Giang cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và hành trình tỉnh Hà Giang là đơn vị chủ trì thực hiện Quy hoạch cần có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của các cấp, ngành địa phương và doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Tổng Cục thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến, đầu tư, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

 

Hà Giang Phê Duyệt Quy Hoạch Tổng Thể Phát triển Lữ Hành ,ha giang phe duyet quy hoach tong the phat trien trải nghiệm

Hà Giang Phê Duyệt Quy Hoạch Tổng Thể Phát triển Lữ Hành
,ha giang phe duyet quy hoach tong the phat trien trải nghiệm
55 6 61 116 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==