==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Hải Dương Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đảo Cò

    Hải Dương Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đảo Cò

    Du lịch mộc châu- Trong các ngày 22 và 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại khu du lịch sinh thái Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện).

Cẩm nang Du Lịch Hải Dương

Cẩm nang Du Lịch Hải Dương
28 2 30 58 bài đánh giá