==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Lào Cai Phục Dựng Chợ Phiên Bắc Hà

    Lào Cai Phục Dựng Chợ Phiên Bắc Hà

    Hệ thống chợ phiên Bắc Hà mỗi ngày có 1 phiên chợ, đã được tạp chí du lịch Châu Á trao danh hiệu là 1 trong 10 chợ sôi động, đẹp nhất Đông Nam Á. Với việc quy hoạch lại hệ thống chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai hy vọng đây sẽ là điểm đến hút du khách nhất nhì vùng Tây Bắc.

Cẩm nang Cẩm nang Du Lịch Bắc Hà 2023

Cẩm nang Cẩm nang Du Lịch Bắc Hà 2023
23 2 25 48 bài đánh giá